Stinne P. Olsen

Dyrlæge
Kiropraktik
Akupunktur

Kiropraktik

 

Ved den kiropraktiske behandling påvirkes kroppens nervesystem, led, knogler og muskler for at opnå så god en biomekanisk funktion i kroppen som muligt.

Dette udføres ved specifikke justeringer, hvorved man afhjælper låsninger i et eller flere led. Med en ”låsning” menes, at leddet har nedsat bevægelighed i én eller flere retninger indenfor dets normale bevægelsesramme.

Fastlåste led medfører bl.a., at dyret ikke bevæger sig frit og ubesværet. For at justere en låsning, bruges et meget specifikt, kontrolleret tryk udført med høj hastighed og lav bevægelsesgrad på det eller de led, der er fundet låsninger i. Herved forbedres bevægeligheden i leddet og nervesystemets normale funktion genoprettes.

Den kiropraktiske undersøgelse

Selve den kiropraktiske undersøgelsen startes med en gennemgang af ejernes observationer og dyrets sygehistorie. Herefter vurderes dyret både stående og mønstret. For hestens vedkommende ses den også i longe samt evt. under rytter. Herved observeres bl.a. dyrets symmetri, balance, bevægelsesmønster og eventuelle haltheder. Dette efterfølges af den kiropraktiske behandling og der lægges til slut en plan for det efterfølgende forløb og træning.
Antallet af behandlinger er meget individuelt. Typisk vil opstarten være 2-3 behandlinger med 2-4 ugers interval og herefter forlænges intervallet indtil dyret er færdigbehandlet eller der er fundet et niveau for vedligeholdelsen.

Den kiropraktiske behandling kan både stå alene som eneste behandlings form, og den kan indgå som en del af et haltheds/medicinsk/kirurgisk behandlings forløb. Derfor vægter jeg et godt samarbejde med mine dyrlægekolleger højt.

Dyrlæge | Kiropraktik | Akupunktur     Stinne P. Olsen, Tyvelsevej 62, 4171 Glumsø

Tlf+4561638139      Email stinne.olsen.dyrlaege@gmail.com      CVR 28922957